Ngày viết: 04/12/2013
Công ty TNHH VIỆT BIS được hình thành từ:
- Bộ phận kinh doanh thương mại (BU COM) thuộc công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ B.I.S. BU COM được thành lập tháng 9 năm 2010.
- Và Công ty TNHH Việt Tâm. Việt Tâm được thành lập ngày 18 tháng 06 năm 2012.
- Tháng 5 năm 2013 :
Bộ phận kinh doanh thương mại (BU COM) của công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ B.I.S được sát nhập vào công ty TNHH Việt Tâm và được đổi tên thành Công ty TNHH Việt BIS.
Kế thừa kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, khả năng cung cấp dịch vụ mực in, Việt Bis lấy tiêu chí: Chất lượng dịch vụ - Thời gian đáp làm nền tảng xây dựng dịch vụ mang sự hài lòng đến với khách hàng.
11896