Ứng dụng PDF Searchable vào số hóa, lưu trữ hồ sơ tài liệu điện tử

| Video
4755
Ứng dụng PDF Searchable vào số hóa, lưu trữ hồ sơ tài liệu điện tử
Số hoá tài liệu đã ăn sâu vào mọi ngõ ngách của nền kinh tế. Chính phủ đã sẵn sàng cho chính quyền điện tử. Và người người số hoá, nhà nhà số hoá để bắt kịp xu thế chuyển đổi số. Clip sau sẽ giải thích rõ hơn cho bạn về khái niệm PDF Searchable và ứng dụng trong số hóa tài liệu.
 

Sản phẩm liên quan


Linh kiện liên quan


Bình luận